Skip to main content

Våra köpvillkor

§1a Distansavtalslagen

Vi tillämpar enligt lagen 14 dagars Ångerrätt på våra ordinarie lagervaror som ni beställt av oss utanför vår affärslokal, varan måste ligga kvar i sin originalförpackning och inte varit monterad eller använd. Ångerrätten räknas från den dag ni mottagit godset. För att tillämpa Ångerrätten så mejla in till oss att ni vill tillämpa Ångerrätten till: grannaatv@gmail.com uppge ert namn och adress samt vad ni beställt så återkommer vi till er med en bekräftelse på returen. Ni ombesörjer alltid själva returen när ni vill tillämpa Ångerrätten. Vid returer så förbehåller vi oss rätten att ta ut en administrationsavgift på 500 kr inkl. moms på alla reservdelar och tillbehör, eller 2000 kr inkl. moms på alla fordons returer. Detta gör vi enbart för att täcka upp för frakter samt övriga omkostnader vi får vid en retur. Återbetalning på en godkänd retur sker alltid inom 10 arbetsdagar från det att godset har kommit i retur till vårt lager.

§1b Konsumentköplagen

Vi tillämpar konsumentköplagen och följer alltid de råd och som eventuellt ARN beslutar.

§2 Transporter & Leveranstider

Alla våra försändelser skickas försäkrade med krav på mottagare underskrift antingen med Postnord eller med DHL. Leveranstiden är normalt mellan 3-5 vardagar. Vi friskriver oss från alla kompensationer pga. förseningar m.m. som uppstått hos vår speditör eller annan som ligger utom vår kontroll. Vi ersätter inte merkostnader från tredje part vid försenad leverans, exempelvis verkstadskostnad, hyra eller liknande. Vid en eventuell fraktskada så gör omgående en skadeanmälan mot transportören, en skadeanmälan måste senast göras online inom 72 timmar* från det att ni mottog godset. Spara även alla emballage tills ärendet är helt löst och ni fått ersättning för allt.

*Observera vi ersätter inga fraktskador om du inte följer våra regler för hantering av skadat gods.

§3 Garantier & Reklamationsrätt

Vi lämnar alltid 6 månaders garanti* på alla våra produkter och tjänster från inköpsdatum, uppvisande av kvitto på köpet är dock ett krav för att kunna styrka er inköpsdatum. En garanti eller reklamation måste rapporteras till oss enbart via mejl till: grannaatv@gmail.com inom rimlig tid, vilket innebär inom max 60 dagar från det att felet uppstått. Följdskador som uppkommer om ni fortsätter bruka varan efter felets uppkomst bekostar vi ej. Vid egen påverkan dvs ett så kallat handhavande fel även kallad för felets art (menas med själv orsakat) så gäller inte reklamationsrätten eller någon garanti. Kontakta alltid oss först innan ni utför egen lösning eller ordnar avhjälpande av fel från tredje part. Kontaktar ni ej oss först innan ni lämnar till en 3:e part så får ni själva bekosta dessa utgifter.

*Garantier gäller dock aldrig på slitdelar så som en glödlampa eller ett däck, det gäller ej heller på trimdelar eller tjänster som utförts av oss som berör motortrimning/motoroptimering på något vis.

§4 Användning av personuppgifter enligt GDPR

I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla de tjänster och produkter som du beställt av oss.

Gränna ATV kommer dela med sig av de personuppgifter till fraktbolagen som krävs för att kunna fullfölja och leverera er beställning. Om det görs en beställning på en vara som skickas direkt från leverantören så kommer Gränna ATV att skicka över de uppgifter som behövs för att kunna slutföra och fullgöra en beställning från leverantören. Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part eller skickas vidare till tredje land.
All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med GDPR.
Personuppgiftsansvarig är Marcus Jonsson Gränna ATV AB, org.nr 556912-2418.
Vår målsättning är att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt enligt GDPR, därefter raderas de. Om några uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Kontakta i så fall oss på mejl och berätta vad som är fel eller vad ni undrar över: grannaatv@gmail.com